Köszöntjük a Sükösdi Népdalkör honlapján!

 


Aktuális

Tagjaink

 

 

Kádár Kata

Népzenei
találkozók

Egyéb
programjaink

45 éves a
népdalkör

40 éves a
népdalkör

35 éves a
népdalkör


 

Fehér Anikó:
45 éves a Sükösdi Népdalkör

Minősítővel egybekötött jubileumi hangverseny
2017. október 14.

    Kalocsa és Baja között, Baja közelségében fekszik az 51-es út mentén ez a közel 4000 lakosú település. A Duna mellett terül el, lakosai szeretnek halászni, az ártérben vadászni és a vízparton, a vízzel barátságban élni.
45 éve alapította Dr. Cseh Béla tanár, a bajai Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája ma már nyugalmazott igazgatója a népdalkört. Egyike volt ez a kórus az elsőknek a híres Röpülj páva vetélkedő utáni nagy fellángolásban. Az ekkoriban alakult éneklő csoportok egy része azóta felbomlott vagy megszűnt, a sükösdiek a mai napig állják a sarat.
A 45 együtt eltöltött évet megünneplő hangverseny előtt a népdalkör életét bemutató kiállítást nyitotta meg Tamás Márta polgármester és a közeli Bácsalmásról elszármazott Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár.
A hangversenyen csak a népdalkör szerepelt, zsűritag társam, Birinyi József rövid ám érdekes és nagyszerű hangszer bemutatója mellett. A tagok végig a színpadon voltak és láthatóan nagyon élvezték az egész műsorfolyamot.
Az együttesben a kezdetektől mostanáig 167 fő fordult meg. 67 helységben jártak - Akasztótól Zombáig - a 45 év alatt. Felsorolni is nehéz lenne hány szereplésük volt.
Az idén ősszel 21. alkalommal szervezték meg a népdalos találkozót. Ezeken az eseményeken általában öt csoport van jelen. Az első ilyen találkozó mindig Sükösdön van, s itt megállapodnak a további menetrendben. Így egy év alatt "körbejárjuk egymást" – ahogyan Ők fogalmaznak. Az idén volt a 20. ilyen körlátogatás, melynek utolsó állomása Cikón volt. Itt ünnepelték a 100. "körös" találkozót.
Egyik tagjuk, Szalai Józsefné 1973 óta tagja a csoportnak. Együtt énekel három lányával és unokájával, Faddi Krisztiánnal, aki az esten szólistaként is bemutatkozott – nem kis sikerrel.
A kórus három helyi illetve a környékben gyűjtött dalokból állócsokorral indított. Ízes nyelvezettel, valóban a sajátjukat énekelték. A remekül kísérő, de zenekarként is jól helytálló háromtagú citerazenekar műsora után bácskai, ormánsági és szatmári dallamokat hallottunk. A citerások biztos alapot adtak a pontos énekléshez. Végül három tematikus, vegyes gyűjtésű és egy ’48-as dalokból álló összeállítás következett.
Remek előadásokat hallottunk, a csokrok összeállítása, egymás után fűzése is példaértékű volt. Mindez Dr. Cseh Bélának köszönhető, aki a kezdetektől hasonló igényességgel irányítja a csoport munkáját. Cseh Béla volt a „hangulatfelelős” is, azaz ő vezette a műsort. Kedves, derűs humorral és féltő gondossággal tette ezt, minden szavából az énekesei és faluja iránti szeretet és büszkeség áradt. Megtudtuk tőle, hogy az eltelt 45 év alatt mintegy 100 népdalcsokor volt a repertoárjukon. De ezekből ma is elő tudnak venni 54-et, némi gyakorlás után. Nem kis teljesítmény ez! A kétórás műsorban 63 dallam hangzott el, közülük 42 új stílusú, 21 régi rétegű magyar népdal. Remek arány!
Cseh Béla tanár úr bemutatta a kórus tagjait, kiemelve az alapító és adatközlő énekeseket és citerásokat.
Nemcsak a hallgatóság, de az énekesek is jól érezték magukat. A hangversenyt közös vacsora és remek szórakozás zárta.
A sükösdiek példáját érdemes megfogadni: jó dolog sokáig együtt énekelni, nem árt a szakértőre hallgatni és egymásra is figyelni. Reméljük, sok közös jubileumot hallgathatunk még végig velük!

            

Ünnep a 45 éves Sükösdi Népdalkörnél

    2017. október 14., 16 óra 30, Sükösd, Művelődési Ház nagyterme. Az itt és ekkor lévő eseményre készült a Sükösdi Népdalkör tulajdonképpen 45 éve, konkrétan egy esztendeje. A helyiség tele érdeklődő vendéggel, előttük a népdalkör 45 évének története képekben, dokumentumokban, emlékhordó tárgyakkal. Rendkívül gazdag anyag. A megszerzésüknél csak a mostani válogatás volt nehezebb. A szerkesztést és a megjelenítést Faddi Istvánné, a csoport titkára vállalta és végezte el. Hogy megtalálja az egy (rövid) időre végleges helyét egy-egy kép, cikk, oklevél, tárgy, nagy segítséget jelentett Faragó Nóra, Tatai Tibor, Szerletics Róbert jelenléte és munkája. A berendezésnek számukra az egyik következménye volt a rövid éjszakák sora. A tartalomról és a megjelenítésről csak elismerő véleményeket lehetett hallani.
A látványt kiegészítették Tamás Márta polgármester megnyitó szavai. A megszokott módon beszélt: a maga falujáról, népdalköréről, mindnyájunk kultúrájáról, értékeinkről. Természetes volt, ezért igaz. Vendég is volt: Zsigó Róbert államtitkár, a falu országgyűlési képviselője. Többek között szólt arról, hogy a népi kultúra milyen módon tud a mai ember életének részévé válni.
17 órától a Mozi fogadta a szándékuk szerint az estéjüket együtt töltőket. Volt kit fogadnia a helyiségnek. Valamennyi ülőhelynek lett gazdája, majd elindultak a kiegészítő székek a Művelődési Házból. Szétnyílt a függöny, s láthatóvá váltak az este ünnepeltjei. Mögöttük a (pontos név) által készített díszlet, amely a látványt még gazdagabbá tette.
A népdalkör önálló hangversenyén minősítést is kért. Rendkívül előkelő, rangos zsűri figyelte a szakmai történéseket. Az elnöki tisztet Birinyi József, a KÓTA társelnöke vállalta (aki a Hungarikum Szövetség elnöke is sok más tiszte mellett), társa feladatuk ellátásában dr. Fehér Anikó, a Magyar Művészeti Akadémia tagja és kutatója volt.
A csoport 10 népdalcsokrot mutatott be. Ezek közül 4 saját, helyi gyűjtésű volt, 5 különböző tájakon született. Emlékezetes része volt az estének a Márton István vezette citerások bemutatkozása, s az is, hogy vendégként találkozhatott a közönség a citerazenekar alapítójával, Lázár Istvánnal. Zárásul egy 1848-ra emlékező csokor hangzott el. Faddi Krisztián szólóénekének utolsó mondata („Sokat gondolkodtam a szabadság felől”) után előbb ritkán hallható csönd borította be a termet, majd taps, taps, taps.
A zsűri kihirdette az eredményt: a csoport az ebben a formában kapható legmagasabb elismerésben, Arany Páva díjban részesült, immár 9. alkalommal.
A program a Fehér Akác Vendéglőben folytatódott. A kórus tagjai hozzájutottak a személyes elismeréseket is jelentő oklevelekhez, az ünnepeltek és vendégek vacsora és kellemes beszélgetéssel tették véglegesen emlékezetessé az együttlétet.
Sokan segítettek abban, hogy a délután és az este ilyenné válhatott. A hosszú készülődés során különösen emlékezeteset alkotott Tátrai Józsefné, a népdalkör elnöke, a falu díszpolgára.

dr. Cseh Béla, a népdalkör vezetője
 

            

Részlet a népdalkör életét bemutató könyvből:

     ,,A Sükösdi Népdalkör 35 éves történetét taglaló írást, amelyet az olvasó kezében tart, ajánlom azoknak közös emlékezésre, akik részesülhettek a sükösdiek elemi erejű, magával ragadó, ízes zenélésében, énekében, ajánlom azoknak, akik betekintést szeretnének kapni egy népdalokkal fonódó, példaértékű generációkat átfogó, "egy húron is pendüli tudó" közösség életében, örömeibe, élményeibe. A Sükösdi Népdalkör eredményesen tett, tesz azért, hogy népdalaink a XXI. században sem alvó kincsek legyenek a láda fenekén. Sükösdöt ma már nem csak zamatos paprikájáról emlegetik, ismerik, a Sükösdi Népdalkör is méltán hírnévhordozóvá vált."

Birinyi József népzenekutató, a KÓTA társelnöke

            

     ,,A népdalkör a 35 év alatt két dolgot szeretett volna bebizonyítani. Az egyik: jó, ha az embernek valamilyen közösen megélt alkalomkor vannak társai, akikre számíthat, ha a környezetében felüti a fejét a gond, s akik között gyarapodik a személyes öröm. A 35 esztendő utáni lét ennek bizonyítéka lehet.
     A másik: jó együtt énekelni. S folyton tudatni: van mit. A mindőnk ősei által ránk hagyott népdalkincs alkalom az igazi emberi érzés felidézésére, újra átélésére. Ha ezt úgy adja át az éneklő, mint sajátját, hallgatója is birtokosa lesz az évszázados üzenetnek."

 dr. Cseh Béla, a népdalkör vezetője

            

Polgármesterünk, Tamás Márta gondolatai rólunk

     A 19. században élt egy francia karmester, aki a különböző műveket különböző pálcákkal vezényelte: a saját műveit fehér vagy fekete, a klasszikusokat pedig ékkövekkel díszített pálcával.
     A francia karmester megkülönböztető gesztusa elsősorban azt az alázatot jelezte, amely nélkül nincsen semmilyen művészet! Jelezte a klasszikus értékteremtő szerzők és darabok iránti megbecsülést, azok kitüntetett helyét és szerepét.
     Nem tudok arról, hogy a Sükösdi Művelődési Ház Népdalkörének történetében lettek volna hasonló szimbolikus gesztusok. Ékes bizonyítékait tudom viszont annak, hogy a több mint négy évtizedes munka alázatról, a népdal megbecsüléséről szólt.
     Azt hiszem, nem vagyok egyedül, akit foglalkoztat az a gondolat, hogy mi tartotta össze ilyen hosszú időn keresztül a csoportot?
     Sokféle megközelítésből lehet erre a kérdésre keresni a választ. Engedjék meg, hogy ezt most saját tapasztalatomból tegyem. Ha alkalmanként ellátogatok a népdalkör próbáira, mintha a régi idők világába csöppennék. Pontos érkezés, hiánytalan jelenlét, tisztelettudó, elfogadó figyelem a vezető felé. S bár több száz fellépésen vannak már túl, mindig az előttük álló a legfontosabb. A számtalan elismerés ellenére minden próba ugyanolyan lelkesedéssel, felelősségtudattal teli munkával folyik. Úgy vélem, ez az egyik nyitja az együtt töltött több, mint negyven évnek. A másik, amit felfedezni vélek, az pedig nem más, mint egymás tisztelete, szeretete. Érdemes figyelni a nem mindennapi kézfogásokat, egymásba-kapaszkodásokat, az összepillantásokat, a fürkésző tekinteteket, melyből ők megértik egymást, vagy említhetem akár a játékos, vidám mosolyokat is éneklés közben. Ezekből nyilvánvaló, hogy tisztelik és szeretik egymást, és ez nagy erő.
     Köszönöm, hogy számtalan fellépéssel vitték Sükösd hírét az országban, és határon túlra is. Köszönöm, hogy a község ünnepein számíthattunk, és a továbbiakban is számíthatunk Önökre. 
     Nekünk, fiatalabbaknak szükségünk van az Önök által mutatott példára kitartásból, összetartásból, a munka szeretetéből, hogy amit teszünk, azt szívvel-lélekkel tegyük.
     Kívánok mindannyiuknak a továbbiakban is tartalmas hétköznapokat, örömmel teli ünnepnapokat!

 

Elérhetőségeink: 
Postacímünk: Sükösdi Népdalkör, 6346 Sükösd, Dózsa György u. 199.
E-mail: info[kukac]sukosdinepdalkor.hu
Copyright © sukosdinepdalkor.hu. Minden jog fenntartva.   Ugrás az elejére!